Pravilnik o zasebnosti

Aplikacija Alma Eslovena vam omogoča spremljanje aktualnih novic ter pregled plačil in posnetkov obravnavanih figur. Aplikacijo se lahko uporablja kot gost ali kot registriran uporabnik. V obeh primerih aplikacija zbira anonimne analitične podatke, ki jih ob soglasju posreduje servisu Firebase Analytics. Te podatke Firebase Analytics uredi in prikaže statistike o uporabi aplikacije (npr. skupnem številu ogledov posameznega video posnetka), kar nam daje koristne informacije o splošnem zanimanju uporabnikov aplikacije. Če pride do napake v programu, podatke o tem ob soglasju pošljemo servisu Firebase Crashlytics. Ta nam precej olajša iskanje napake in nam omogoča, da jo hitreje odpravimo. Servisoma Firebase Analytics in Firebase Crashlytics pošiljamo samo anonimne podatke iz katerih ne Alma Eslovena ne servisa ne moreta ugotoviti, kdo je aplikacijo v tistem trenutku uporabljal.

Uporabnik lahko uporablja aplikacijo kot registriran uporabnik, če se udeleži tečaja, ki ga organizira Plesno društvo Alma Eslovena (v nadaljevanju Alma Eslovena), izpolni pristopnico društvu in plača vadnino. V tem primeru se uporabniški podatki iz pristopnice hranijo na strežniku in se v aplikaciji uporabljajo samo za preverjanje identitete posameznika ob prijavi in osveževanju vsebin, ter za vodenje evidence obiskov ter plačil. Poleg tega lahko Alma Eslovena te podatke uporablja za obveščanje, npr. obveščanje o neizvajanju tečaja preko elektronskega ali sms sporočila.

Uporabnik se lahko kot registriran uporabnik v aplikacijo prijavi tudi s pomočjo Google prijave. V tem primeru od izbranega ponudnika pridobimo email naslov, ki ga primerjamo z emailom, ki ste nam ga posredovali na pristopnici. Če se ujemata, vas prijavimo v aplikacijo Alma Eslovena in hkrati naredimo odjavo pri izbranem ponudniku.

Alma Eslovena bo osebne podatke posredovala drugim družbam ali osebam samo z vašim predhodnim soglasjem ali iz zakonskih razlogov (npr. za preprečevanje in odkrivanje goljufij, varnostnih težav).

Alma Eslovena si maksimalno prizadeva, da podatke, ki jih hrani, ščiti pred nepooblaščenim dostopom ali nepooblaščenim spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem. S tem namenom so podatki na napravi in vse povezave, ki jih uporablja aplikacija, šifrirane, strežnike redno posodabljamo, dostop do osebnih podatkov pa dovoljujemo samo učiteljem Alme Eslovena.

Ta pravilnik velja za storitve, ki jih Alma Eslovena ponuja v okviru aplikacije za platformo Android.

Ta pravilnik o zasebnosti se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe bodo objavljene na tej strani.